Mikä speksi?

Speksi lyhyesti

Speksillä tarkoitetaan opiskelijoiden toteuttamaa musiikkinäytelmää, jossa yhdistyvät draamalliset elementit, musiikki, tanssi, laulu ja improvisaatio. Speksiin kuuluvana improvisaatioelementtinä mukana ovat yleisön omstart-huudot, joilla katsojat voivat vaikuttaa lavan tapahtumiin.  Valtsikan speksissä omstart-huutoon yhdistetään aina jokin määre, kuten ”omstart nopeammin”. Esiintyjät esittävät juuri lavalla nähdyn pätkän uudelleen yleisön omstart-huudon mukaisesti ja jatkavat sen jälkeen tarinassa eteenpäin.

Valtsikan speksi ry

Valtsikan Speksi ry:n toiminnan tarkoituksena on Valtsikan speksi -opiskelijamusikaalin vuosittainen toteuttaminen. Valtsikan speksi on keskeinen valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden yhteishenkeä edistävä ja ainerajat ylittäviä ystävyyssuhteita luova järjestö. Speksi tarjoaa valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoille ilmaisen harrastuksen, jossa taitojaan ja luovuuttaan pääsee toteuttamaan joko esiintyjänä tai taustajoukoissa. Valtsikan speksissä noudatetaan niin sanottua sosiaalispeksin periaatetta, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat saavat osallistua speksin tekemiseen. Valtsikan speksi ei järjestä esiintyjille pääsykokeita, vaan kaikki halukkaat pääsevät mukaan.

Hallitus 2017 – 2018

Tiia-Jessica Supi, puheenjohtaja
Reetta Väätäjä, taloudenhoitaja
Heikki Hyhkö, sihteeri
Sini Holopainen, hallituksen jäsen
Laura Kotiranta, virkailija
Elisa Kallio, virkailija