Mikä speksi?

Speksillä tarkoitetaan opiskelijoiden toteuttamaa musiikkinäytelmää, jossa yhdistyvät draamalliset elementit, musiikki, tanssi, laulu ja improvisaatio. Speksiin kuuluvana improvisaatioelementtinä mukana ovat yleisön omstart-huudot, joiden avulla katsojat voivat vaikuttaa lavan tapahtumiin.

Valtsikan speksi on keskeinen valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden yhteishenkeä edistävä ja ainerajat ylittäviä ystävyyssuhteita luova järjestö. Speksi tarjoaa valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoille ilmaisen harrastuksen, jossa taitojaan ja luovuuttaan pääsee toteuttamaan joko esiintyjänä tai taustajoukoissa. Valtsikan speksissä noudatetaan niin sanottua sosiaalispeksin periaatetta, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat saavat osallistua speksin tekemiseen. Valtsikan speksi ei järjestä esiintyjille pääsykokeita, vaan kaikki halukkaat pääsevät mukaan.