Mikä on Valtsikan speksi?

Speksillä tarkoitetaan opiskelijoiden toteuttamaa musiikkinäytelmää, jossa yhdistyvät draamalliset elementit, musiikki, tanssi, laulu ja improvisaatio. Speksiin kuuluvana improvisaatioelementtinä mukana ovat yleisön omstart-huudot, joiden avulla katsojat voivat vaikuttaa lavan tapahtumiin.

Valtsikan speksi on keskeinen valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden yhteishenkeä edistävä ja ainerajat ylittäviä ystävyyssuhteita luova järjestö. Speksi tarjoaa valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoille ilmaisen harrastuksen, jossa taitojaan ja luovuuttaan pääsee toteuttamaan joko esiintyjänä tai taustajoukoissa.

VALTSIKAN SPEKSI ON NIIN SANOTTU “SOSIAALISPEKSI”

Valtsikan speksissä noudatetaan niin sanottua sosiaalispeksin periaatetta.  Sosiaalispeksin perusideana on, että jokainen on tervetullut osallistumaan speksin toteuttamiseen omien kykyjensä mukaan. Lavalle näyttelijäksi nousemiseen ja taustatiimien kautta produktion ulkoasun toteuttamiseen on mahdollista osallistua ilman mitään aiempaa kokemusta, ja speksi tarjoaakin paljon mahdollisuuksia oppia uutta. Speksiin osallistumisen keskeisin kriteeri on halu ja kyky sitoutua yhteisen päämärän eli onnistuneiden esitysten saavuttamiseen. 

Myös sosiaalispeksissä joihinkin tehtäviin vaaditaan aiempaa osaamista. Näin varmistetaan se, että eri tiimit pystyvät noudattamaan harjoitusaikatauluja ja speksi valmistuu ajallaan. Esimerkiksi bändiin haluavan pitää osata soittaa ja myös tanssijalla olisi hyvä olla aiempaa rytmistä kokemusta. Luontevin tapa liittyä käsikirjoittajien joukkoon on aiempaan speksiin osallistuminen ja sen kautta käsikirjoituksen toteuttamiseen tutustuminen.  Vastaavat pyritään myös rekrytoimaan aiemmista speksiläisistä, ja ohjaajaksi pyrkivällä tulee olla riittävää kokemusta ja osaamista. 

Musikaaliteatterin luominen vaatii paljon aikaa. Speksi on suuri rahallinen ja ajallinen satsaus, ja sitä tekemässä on kymmeniä henkilöitä. Tästä syystä speksi vaatii jokaiselta osallistujalta sitoutumista produktioon sen aikataulujen mukaisesti koko syksyn ja alkukevään ajan esitysviikkoihin saakka. Aikataulut laaditaan projektin vaatimusten mukaan, eikä yksittäisten osallistujien opiskelun ulkopuolisia menoja valitettavasti voida juurikaan huomioida aikatauluja laatiessa. Eri tiimeiltä vaaditaan ajallisesti erilaista panostusta, joten speksiin mukaan lähtemistä harkitsevan kannattaa miettiä tarkkaan millaisen panostuksen hän on valmis produktiolle antamaan. Speksiin mukaan lähteminen vaatii speksin priorisoimista vapaa-aikaa suunnitellessa. 

Sosiaalispeksi on mahtava tapa tutustua ihmisiin yli koulutusohjelmarajojen. Vaikka produktiossa mukana oleminen vaatii paljon aikaa, useat haluavat sitoutua speksiin useamman lukuvuoden ajaksi yliopistossa opiskelun aikana.