Yhteystiedot

Vastaamme mielellämme mihin tahansa kysymyksiin ja yhteistyötiedusteluihin koskien Valtsikan speksiä.

Valtsikan speksin 20. vuoden juhlaproduktioon liittyviin kysymyksiin vastaa juhlaspeksin tuottaja:

Kai Herdin (kai.herdin(a)gmail.com)

Kuka tahansa meistä, liittyviin kysymyksiin vastaa produktion tuottaja:

Aino Poroila (aino.poroila(a)helsinki.fi/ 050 556 1295)

Yhdistykseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan:

Jutta Linna (jutta.linna(a)helsinki.fi / 040 757 0228)

Valtsikan speksi ry:n käytössä on lisäksi ongelmatilannelomake, jonka kautta voit kertoa meille mikäli koet tai havaitset minkäänlaista syrjintää/häirintää/kiusaamista tai epäasiallista kohtelua valtsikan speksin toiminnassa. Lomakkeen kautta voit kertoa tapahtuneesta halutessasi anonyymisti. Kaikki lomakkeen kautta lähetetyt ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan toimesta.

Ongelmatilannelomake: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/101561/lomake.html